O firmie

Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców 20 marca 2009 roku, w celu kompletnego i całościowego przygotowania inwestycji jaką jest budowa biogazowni rolniczej. Mimo wielu przeciwności, jakie napotkała na swojej drodze, w maju b.r. rozpoczęła realizację prac budowlanych.
BIOELEKTROWNIA PRZYKONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. KOMUNALNA 10
62-731 PSARY

ZAREJESTROWANA W SĄDZIE REJONOWYM W POZNANIU - NOWE MIASTO I WILDA, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRS: 0000326203
REGON: 301048241
NIP: 7792353277

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 1 028 950,00 PLN
Copyright Bioelektrownia Przykona Sp z o.o. , office@bioelektrowniaprzykona.pl