Lokalizacja

Teren inwestycji położony jest w miejscowości Psary na terenie gminy Przykona, w powiecie tureckim.
Biogazownia sąsiaduje ze zrekultywowanym składowiskiem odpadów komunalnych i sortownią odpadów komunalnych i położona jest przy ul. Komunalnej.
Substraty do budowanej biogazowni pochodzą z okolicznych upraw polowych,  zakładów przetwórczych i hodowli zwierząt.

Według danych z roku 2002,gmina Przykona ma obszar 110,93 km², w tym:
  • użytki rolne: 56%
  • użytki leśne: 27%
(za pl.wikipedia.org) co czyni ją gminą wybitnie rolniczą. Sąsiedztwo takich gmin jak Uniejów i Turek, oraz skala przedsięwzięć na terenie gminy, czyni Przykonę jednym z bardziej rozwojowych miejsc w Wielkopolsce.
Copyright Bioelektrownia Przykona Sp z o.o. , office@bioelektrowniaprzykona.pl